2015. december 9., szerda

IV. szakasz: Két anyáról 3.

Hogy tehette? Bárcsak őrá támadott volna inkább elsőnek!
Tovább! – sürgette magát, noha úgy érezte, hogy még soha ilyen távol nem volt attól, hogy sikerüljön elaludnia, vagy akár a célra összpontosítania, ahogy Romlás fia tanította. Idefele szerencsére alig kellett igénybe vennie Rémálom segítségét. De már ez az „alig” is elég szörnyű volt. Képtelenségnek tűnt a továbbjutás, nem akart alámerítkezni tulajdon rémálmaiban, végig rettegve azt, hogy azok valósággá válnak.
De ha itt megtorpan, akkor minek küzdötte le magát idáig?
– RÉMÁLOM! – sikoltotta torkaszakadtából, mikor szembesült totális tehetetlenségével. E mélységben aligha vannak korlátai a lény hatalmának, semmiség számára további segítséget nyújtani. És persze közben kedvére tobzódhat a rémálmaiban, ahogy azt eddig már megszokhatta. Égbolt Siklónak légszomja támadt, mikor arra gondolt, milyen összeszokott csapatot alkotnak máris…
Egyszer csak vékony sugárban eleredt az eső, pontosabban: elérte a felszínt. Égbolt Sikló eleinte nem értette a különös nyelvet, melyet az esőcseppek beszéltek, miközben egy közeli bokor leveleit verték, de hamar megtanulta kihallani a vihar háttérzajából. Tisztának épp nem lehetett nevezni, de azért érthető volt:
– Sikló, Sikló, sokat kérsz.
– Ne játszd meg magad! – hordta le a légúszó. – Semmi nem változott. Az alku továbbra is áll. Tudom, hogy szereted csinálni. Ne rabold az időmet!
Villám sújtott a bokorra, szétrobbantva vastag törzsét, az ágai egy részét pedig hamuvá égette. A megmaradt darabokon tűz táncolt, melyre már nem esett az eső.
– Ne húzd ki a gyufát – figyelmeztetett lágyan lobogva a lángok nyelvén Rémálom, majd élesen recsegve folytatta –, mert megéget a tűz! Ne feledd, hogy fel is kell ám jönnöd. S e mélységekből nem egyszerű a felébredés gyakorlat nélkül.
– Valószínűleg lesznek még rémálmaim – fonta keresztbe karjait Égbolt Sikló. – Persze csak ha érdekelnek.
A fenti mennydörgésből nevetést hallott ki.
– Tetszel nekem, te lány. Szép sötét jövőt jósolok rothadó kapcsolatunk számára!
Égbolt Sikló elfintorodott.
– Gondolj hát arra, ami a legrosszabb!
– De hiszen ez itt már szinte teremtés! – kiáltott fel a légúszó. – A mélység miatt, mivel elmosódnak a határok, ugye, mert az álomvágyás…
– Egy kicsit engedhetek.
Égbolt Sikló már attól is nagyon tartott, hogy Virágének megszüli a gyermeket, mert onnantól minden adott, hogy beteljesítse sorsát. Igen, ez elég nagy baj lenne…
– Gondolod?
– Jobb, ha elhiszed – vetette oda a lány mogorván az égő bokornak, és közben erőnek erejével nyomta el a gondolatot, miszerint a gyerek meggyilkolására csak négyéves kora körül kerül majd sor; nem lehetett tudni, elképzelhető volt, hogy Rémálom belelát a fejébe. – Egyébként is, azt csinálsz majd velem, amihez csak kedved szottyan. Elvégre a Kárhozat szintjén közel teljhatalmad van, nemde?
– Nocsak, milyen izgalmas úti cél – pattogta izgatottan a tűz. – Mire várunk?
Ekkor Égbolt Sikló úgy érezte, mintha belekényszerítették volna saját fejébe, ahol is megdöbbenéssel tapasztalta, hogy száz meg száz gondolata cikázva hullámzik egyszerre. Az őrült nyüzsgés egyre csak forrongott körülötte, a gondolatok mérges kígyókként kaptak feléje: „Velem törődj!”, „Hagyd! Engem válassz!”
De ő konokul csakis előzőleg kiagyalt félelme felé repült, s egy idő múlva a gondolatfoszlányai már nem a sötétség háttere előtt, hanem egy ismeretlen, látóhatártól látóhatárig borult ég előtt úsztak. Egyre gyorsabban száguldott a kevés hasadék egyikén keresztül a szürke, halott föld felé, melynek komor egyhangúságát csak egyvalami törte meg: két alak, melyek közül az egyik háton fekve, vérben ázva mozgatta száját, s hangja egyszerre eljutott Égbolt Siklóig:
A kicsiny szív megreszket…
A légúszó elvesztette egyensúlyát, s tehetetlenül zuhanni kezdett, úgy kapálódzott, mintha csak földre kárhoztatott ember lenne, nem pedig a levegő ura. Keményen ért végül talajt, de nem esett semmi baja.
Napfény is velem simogat…
De itt, e máshonnanon nem volt nap. A föléje boruló ég elképesztően nyomasztóan hatott, legszívesebben felpattant és kirohant volna a világból. Ehelyett csak felült. A sivár, egyenetlen vidéken, melyet mintha hamu borított volna, körös-körül, gyéren elszórt, fekete, elhalt fákat látott.
S ha idejekor fám korhad…
Virágének énekkel zengte be e halott helyet, ha már ide kellett szülnie a gyermeket, s ha már annyi ereje sem volt, hogy kezében tartsa. Szegény Szanaszél arca akár egy kisiskolásé, ügyetlenül fogva ringatta az újszülöttet, aki annak ellenére, hogy teljesen egészségesnek látszott, s hogy nem kaphatta meg anyukáját, nem sírt. Sőt, talán ő volt mindannyiuk közül a legnyugodtabb.
Ahogy a tavasz felsóhajt – kezdte közben elölről Virágének.
Ekkor Égbolt Sikló világát mintha kifordították volna; jól is jött ezen erős érzés, mert úgy látta, e hely kiszipolyozza belőle az életet életkedve megcsapolásával.
A dal!
– Ez a te dalod, vörös tünde! – kapkodott levegő után. – Hallottam annak idején, mikor magaddal vittél az Életösvényhez betekinteni… Később még kísértett is vele Ravaszdi… Hiszen ezt fogja énekelni, mikor megölik…
Szanaszél szomorúan nézett rá, akár egy menthetetlen, jobb sorsra érdemes elmebetegre. Virágének ugyanúgy folytatta az éneket, melynek dallamára hátrált meg kicsiny csoportjuktól a Kárhozat, nyomában sarjadzó növények nyíltak, és ezen kis, éledő réten a színek sem voltak olyan kopottak.
Égbolt Sikló azonban ebből mit sem vett észre. – Mit jelentsen ez? – kérdezte, pengéi majdnem kihullottak kezeiből.
– Beteljesítem a sorsot – szólalt meg a vörös tünde a légúszó fejében, gondolatai olyan fáradtságot közvetítettek, hogy szinte megtámadták befogadóiét, csakhogy valami táptalajhoz juthassanak. – A Kárhozatnak adom őt, anyjaként elveszem életét, mert csak így hozhatom ki népem.
– Hát persze! – kiáltott fel Égbolt Sikló. – Te tanítod majd meg a dalra… Mert te neveled… És igen, te is adod át a Kárhozatnak, mikor a legjobban fáj majd az elvesztése! Mégiscsak a tiéd!
Virágének sírósan nyöszörgött.
– Minden világos! Csak így működhet a terved! A te lányod! Így elégül ki a Kárhozat!
– Elég legyen! – szólt rá Szanaszél jegesen. – Egyszer az életben viselkedj!
– Ha most meggyilkolod, az azt jelenti, hogy megváltoztatható a látomás? – ráncolta a homlokát Égbolt Sikló, mit sem törődve a vándorral.
– Amit az Életösvényben látsz, megmásíthatatlan.
– Tehát majd akkor teszed hát meg, te szörnyeteg! – mondta ki a légúszó vádlón.
– Fogadkozom, de nem tudom megtenni.
– Nem hiszek neked – vetette oda mogorván Égbolt Sikló, majd az éppen szólni akaró Szanaszélbe fojtva a szót, elkiáltotta magát: – Rémálom! Ha nem hagyjuk nála a gyereket, az egész vörös tünde nép fog tovább senyvedni a Kárhozatban, ő pedig tovább szenved a tehetetlenségtől, s még a lányát is elvesszük – kéjelegve pillantott Virágénekre. – Mi ez, ha nem éléskamra a számodra?!
Ekkor az egyik, még álló, de feketére aszott fa ropogva megmozdult. Az amúgy egyre kevésbé lelkesen terjedő élet megtorpant a közelében, és elkezdett sugarasan visszafonnyadni korábbi állapotába. A fa törzsén futó függőleges repedés odúvá nyílt, és kéregdarabokat köpködve megszólalt.
– Jó kislány! Nálad van már? – recsegte, mire Égbolt Sikló megmozgatta kardjait.
– Kicsi életem! – nyögte rekedten az anya. – Aludj, és ragadd álmodba Szanaszélt! – Aztán a vándorhoz: – Te pedig menekítsd őt oda, hol virágzik az élet!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése